De onderbouw op onze school bestaat uit een gecombineerde groep 1,2 en 3. Een combinatie die voor de kinderen heel prettig blijkt te zijn en wat ons betreft zeer waardevol is. De kinderen van groep 1 en 2 die er al aan toe zijn om te leren lezen en schrijven hebben hiervoor alle mogelijkheden binnen handbereik en de kinderen van groep 3, die doorgaans nog veel behoefte hebben aan spelen, hebben op hun beurt veel speelgelegenheden binnen handbereik. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

 

Naast het over en weer gebruik maken van elkaars “faciliteiten” zijn we ook regelmatig in onze eigen groep aan het werk. Groep 1/2 werkt op een manier die bij kleuters past; spelen in de hoeken, werken met ontwikkelingsmateriaal en “werkjes”maken.  Groep 3 volgt het lesprogramma van groep 3; Veilig leren lezen,  schrijven en rekenen.

 

Door de kinderen bepaalde vaardigheden te leren en  hulpmiddelen in te zetten, kunnen de groepen prima naast elkaar werken.  Zo hebben de kinderen van groep 3 een blokje op hun tafel waarmee ze kunnen aangeven dat ze niet gestoord willen worden of een vraag voor de leerkracht hebben. Ook hangt er soms een pictogram  waaraan de andere groep kan zien dat er zachtjes gewerkt moet worden en heeft juf een ketting om als ze met een van de groepen aan het werk is en even niet gestoord kan worden. De andere groepen kunnen dan zelfstandig verder werken want iedere groep heeft een weektaak waarop staat aangegeven wat er gebeuren moet en mag. Voor alle kinderen zijn de regels duidelijk en op deze manier komt ieder kind tot zijn recht. Bovendien leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht en wordt de zelfstandigheid bevorderd.

 

We werken zo veel mogelijk thematisch. We bieden de kinderen thema’s aan die hen aanspreken en  die ze soms zelf aandragen. Veel ontwikkelingsgebieden komen  spelenderwijs aan bod. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld tellen en werken met geld in het winkeltje, leren ze bij de watertafel inhouden en maten schatten en wordt het ruimtelijk inzicht ontwikkeld in de bouwhoek. Voor deze jonge kinderen een heel fijne manier van leren die bij hun belevingswereld aansluit.

 

In onze klas staat het welbevinden van de leerlingen hoog in het vaandel. Het is een eerste vereiste dat ieder kind zich op zijn/haar gemak voelt in de groep. We besteden hier dagelijks veel aandacht aan en laten de kinderen  meedenken over vragen als:”Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen het fijn vindt in onze klas?” en “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de nieuwe kinderen zich thuis gaan voelen in onze klas?” Een belangrijk motto is: “Iedereen hoort erbij!” Deze werkwijze wordt ondersteund door de methode “Goed gedaan!”, een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling  van onze leerlingen die schoolbreed gebruikt wordt.

 

We doen ons best om er voor alle leerlingen een fijne en leerzame tijd van te maken!

naar boven