Hallo, wij zijn de kinderen van groep 5 en 6 en hebben een hele gezellige klas.
De kinderen hebben twee juffen. Op maandag, dinsdag en woensdag: juf Margreet en op donderdag en vrijdag: juf Sari.

Taal:
We werken uit de methode Taal Actief. In deze methode zijn ook spelling en woordenschat opgenomen. Deze vakken zijn aan elkaar gekoppeld, zodat deze in een betekenisvolle context worden aangeboden. De lessen sluiten op elkaar aan.
Ook deze drie onderdelen komen aan bod, zodat dit een doorgaande lijn is.


Verder is er veel aandacht voor lezen. Dit gebeurt elke dag individueel en in groepjes.

Rekenen:
Vanaf dit schooljaar werken de kinderen met de methode Alles Telt met “snappet”.
Alle onderdelen komen aan bod. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, tijd, geld, wegen en meten.

Begrijpend Lezen:
Voor Begrijpend Lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Elke week komt een verhaal uit het nieuws aan de orde, zoals bijv. Kunstgras, veilig of niet, enz. Daarbij komen aan de orde : waar denk je dat de tekst over gaat, wat zijn de verwijswoorden, hoe kom je erachter wat een woord betekent. Daarnaast oefenen we 1 keer per week met Cito Begrijpend Lezen.

Aardrijkskunde en Geschiedenis:
Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode: Meander, voor geschiedenis: Brandaan.

Voor groep 5 :

Voor geschiedenis zijn de thema's: Leven als jager en boer, Romeinen in Nederland, Leven als ridder, De Middeleeuwse stad, De wereld ontdekken.
Voor aardrijkskunde zijn de thema’s: Onderweg, Om ons heen, Waterland, Platteland, Over de grens.

Voor groep 6:

Voor geschiedenis zijn de thema’s: handel over zee, slavernij, industrie in Nederland,

De Tweede Wereld Oorlog, welvaart in Nederland.

Voor aardrijkskunde zijn de thema’s: water, werk en energie, de aarde beweegt, streken en klimaten, allemaal mensen.


SOVA:
Sociaal-emotionele ontwikkeling is heel belangrijk. We willen dat de kinderen goed in hun vel zitten en dat ze zich veilig voelen. We besteden hier veel aandacht aan. We gebruiken 1 keer per week de methode: Goed Gedaan!

Verder zorgen we dat de klas er gezellig uitziet en versieren we de klas bij de feesten die er elk jaar langskomen.
En geeft de moeder van Hisham en Taim Engels (Groove me).

Verder krijgen de kinderen nog: verkeer, natuur, muziek en crevo.


Juf Margreet en juf Sari.
 

...

 

naar boven