De medezeggenschapsraad bestaat uit de leerkrachten Karin Nienhuis en Sari Hilbrink en de ouders Jolanda Witting en Bastiaan Sanders.

De medezeggenschapsraad praat mee over de inhoud en de organisatie van de school en beoordeelt het schoolbeleid. Meer informatie over de rol van een medezeggenschapsraad is hier te vinden.

We vergaderen ééns per 6 weken voorafgaand aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). We behandelen dan de agendapunten van de GMR en wat verder ter tafel komt.

Mochten er vragen en of opmerkingen zijn ten aanzien van de activiteiten van de medezeggenschapsraad neem dan contact op met één van de leden:

Bastiaan Sanders MR lid
Jolanda Witting MR / GMR lid
Sari Hilbrink MR
Karin Nienhuis GMR lid
Karin Nienhuis MR lid

 

naar boven